1.Дали вашата компанија, или компанијата во која работите, работи со било какво закажување на термини?

Одберете еден од понудените одговори

Мени

Социјални медиуми