Would you like to switch to this version? United States(United States)

1.Дали вашата компанија, или компанијата во која работите, работи со било какво закажување на термини?

Одберете еден од понудените одговори