Зголемена ефикасност на персоналот

Во работно време, вашиот персонал обично е зафатен со закажување термини за повеќе клиенти. Со користење систем за организација, повеќекратно закажување на ист термин е невозможно, што резултира со фрустрација кај клиентите, и намалување на ефикасноста на тимот. Сепак, со BookWisely закажувањето и промента на термините е многу едноставно, без никакви проблеми.}

Мени

Социјални медиуми